Privacy, alstublieft!

Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de wijze hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens op de websites https://www.weekendjeweg.nl/ en  https://www.bungalows.nl/ en de Apps van Weekendjeweg en Bungalows Bookit BV en haar gelieerde  vennootschappen (hierna genoemd Bookit), informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt en openbaart die is verzameld over gebruikers (hierna: Gebruikers, elk te noemen: een "Gebruiker") van de (tezamen: de “Sites”). Tevens is dit beleid ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bookit buiten de sites en de Apps.

Bookit is de Verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Regentesselaan 8 in Apeldoorn, correspondentieadres  Regentesselaan 8, 7316AC in Apeldoorn.

Bookit heeft een Funtionaris voor de Gegevensbescherming benoemd, te weten Karel Vos (Managing Director), en is bereikbaar onder .

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (boeking) of bij de totstandkoming van een boeking. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de reservering / uw boeking uit te voeren, (ook als hiervoor gegevens naar een land buiten de Europese Unie moeten worden doorgegeven), om de betaling te verwerken, het voorkomen van fraude, voor communicatie over de boeking, voor customer services, om problemen met aan u geleverde diensten te voorkomen en op te lossen en om nieuwsbrieven waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden. Overigens kunnen reserveringen en boekingen alleen worden uitgevoerd indien u alle gevraagde informatie verstrekt.

Daarnaast heeft Bookit een eigen gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken voor klantstatistieken en om haar services te verbeteren. Bookit kan deze informatie gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van de Sites en de Apps en om de gebruikerservaring en – bediening te verbeteren.

Voor het verwerken van met cookies verzamelde persoonsgegevens vraagt Bookit toestemming via Sites en Apps. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Onder dit gerechtvaardigd belang mag Bookit aan geselecteerde Gebruikers specifieke promoties, enquêtes, spaarprogramma’s, promotionele kansspelen of andere aanbiedingen doen. Dit kan ook via social media. Wilt u deze informatie niet ontvangen, dan kunt u dat aan Bookit laten weten, door een e-mail te sturen naar , onder vermelding in de onderwerp regel van “bezwaar”.

Daarnaast kan Bookit, op basis van een wettelijk voorschrift gedwongen worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Nieuwsbrieven

Bookit kan aan Gebruikers die een reis hebben geboekt via een van de Sites nieuwsbrieven verzenden betreffende vergelijkbare producten, behalve als zij bezwaar hiertegen hebben gemaakt ten tijde van de aankoop. Indien een Gebruiker wil profiteren van onze dagelijkse acties, dan kan hij/zij zich ook te allen tijde abonneren op de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Bookit en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze e-mails kunnen worden afgestemd op eerdere transacties die u heeft gedaan met Bookit of gebruik van de website. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden" te klikken . U kunt zich dan afmelden via een selectie-menu. U kunt zich ook afmelden door onze klantenservice een e-mail te sturen (). Wij zullen u dan handmatig afmelden. Als u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Delen van uw persoonsgegevens

Bookit deelt uw persoonsgegevens met derden zoals luchtvaartmaatschappijen of accommodatiedienstverleners, indien dit is vereist om uw reservering/boeking uit te voeren. Het is mogelijk dat zij na het afnemen van de dienst eenmalig een enquête versturen. In dat geval ontvangt u van zowel Bookit als van derden een enquête.  Voor het overige zal Bookit persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen.  

Hoe lang bewaart Bookit uw gegevens

Bookit bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en paspoort en ID-nummer. Verder verwerkt Bookit bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres (zie paragraaf over cookies). Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Bookit verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Bookit laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Bookit.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de Sites bezoekt. Bij het bezoeken van de sites gaat de gebruiker akkoord met het paatsen van de cookies.

De Sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

Analytische cookies

Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door oa Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe u onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal Bookit Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien Bookit geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden

Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van Bookit verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van Bookit geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt.

Social media cookies

U mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Bookit geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn).

 

Overzicht van cookies 

Bungalows.nl

Functionele cookie voor werking website

PHPSESSID

Duur van de sessie

 

Doubleclick

Deze cookies stellen de uitgever in staat om relevante en gerichte aanbiedingen te tonen

IDE

390 dagen

 

Facebook

Facebook pixel dat inzicht geeft in facebook statistieken

fr

3 maanden

 

Google

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien

1P_JAR 

1 maand

CONSENT

20 jaar

DV

6 maanden

NID

6 maanden

 

Google Analytics

Google Analytics  is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt SCG  inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan SCG de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers

_ga 

2 jaar

_gat

Duur van de sessie

_gid

24 uur

_gat_smt0

Duur van de sessie

 

Shoppingminds

Cookies die ons in staat stellen om aanbevelingen en andere gepersonaliseerde communicatie te doen

TS0188bb12

Duur van de sessie

TS0188bb12_28

Duur van de sessie

sm_ip

Duur van de sessie

sm_session

Duur van de sessie

sm_sstart

Duur van de sessie

sm_timer_start

Duur van de sessie

sm_trafficSource

Duur van de sessie

cookie-info-acknowledged

Duur van de sessie

cookie-info-communicated

Duur van de sessie

 

Twitter.com

Met de informatie die de cookie verzamelt kunnen advertenties gepersonaliseerd worden en gericht getoond worden

personalization_id

2 jaar

 

Cookies verwijderen 

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen

Social media 

Bookit gaat graag in dialoog met, gebruikers van de websites en apps. BRC volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, Twitter en blogs. Via web en social media geeft BRC nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Bookit (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de Klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt . Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Bookit is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan. 

Apps 

BRC biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Bookit kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.

Wijzigingen 

BRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Bookit een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven. 

Contact en klachtenprocedure

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Bookit persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande emailadres. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. U heeft ook de wettelijke mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Apeldoorn, juli 2021

Bookit gebruikt op haar website Bungalows.nl cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Bookit na kan gaan hoe vaak de website in een bepaalde periode is bezocht, wat veel gelezen pagina’s zijn door gebruikers en het aanbieden van aanverwante en relevante producten en services. Meer informatie tref je aan in het privacy en cookie statement. Door op de button akkoord te klikken geef je toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens.