Disclaimer & copyright

Disclaimer

BungalowS.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. BungalowS.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de BungalowS.nl website, brochure of advertenties.

BungalowS.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. Alle accommodatie-informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door BungalowS.nl worden gewijzigd.

BungalowS.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie. Dat geldt ook voor reserveringen die reeds bevestigd zijn en waarvan de prijs op een kennelijke fout berust. Deze reserveringen zijn niet rechtsgeldig.

Copyright

Alle door en/of namens Bookit BV en/of gelieerde ondernemingen aangeleverde gegevensdragers en uitingen en de daarop vastgelegde werken in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk en/of handelsnaamrechtelijk beschermd. (Niet) commerciële verveelvoudiging, openbaarmaking, reproductie, kopiëren, opslag, uitlenen, (door)verkopen, verhuren en dergelijke aan derden, concurrenten, klanten, consumenten, publieke en private personen en ondernemingen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bookit BV verboden en strafbaar als misdrijf (art. 31 en 32 Auteurswet).

® © Bookit B.V. 2004

Terug

Bookit gebruikt op haar website Bungalows.nl cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Bookit na kan gaan hoe vaak de website in een bepaalde periode is bezocht, wat veel gelezen pagina’s zijn door gebruikers en het aanbieden van aanverwante en relevante producten en services. Meer informatie tref je aan in het privacy en cookie statement. Door op de button akkoord te klikken geef je toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens.